InCliMaTe.gr • Indoor Climate Management | Θέρμανση • Κλιματισμός • Ηλιακά Συστήματα | Μελέτη • Επίβλεψη • Εγκατάσταση • Συντήρηση

24/7 Υποστήριξη

Άμεση Ανταπόκριση

Μελέτη - Επίβλεψη

Ενεργειακών Έργων

Καλέστε τώρα 694 468 9736

Τεχνική Συμβουλευτική Υποστήριξη

Σύγχρονες Μέθοδοι Διάγνωσης Βλαβών Σε Καυστήρες Πετρελαίου

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι καυστήρες πετρελαίου έχουν ευρεία εφαρμογή σε συστήματα οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικων εγκαταστάσεων. Η διαδικασία όμως ελέγχου έχει αλλάξει ριζικά την τελευταία δεκαετία. Η ηλεκτρονική έχει εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια λειτουργίας των καυστήρων, με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης  τους, την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας και την μείωση των ρύπων.

Η διάγνωση μιας βλάβης δε γίνεται πλέον μόνο με εμπειρικές μεθόδους. Στα εγχειρίδια χρήσης των κατασκευαστών, υπάρχει  πάντα μία ενότητα αφιερωμένη στη διάγνωση βλαβών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει κωδικούς σφαλμάτων, π.χ. Ε1, F3, Α12 κ.α.. Ορισμένοι κατασκευαστές έχουν λειτουργία εμφάνισης   απευθείας στην οθόνη την περιγραφή της βλάβης. Σε αντίθετη περίπτωση πρέει να αναζητηθεί ο κωδικός που εμφανίζεται, στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.  Σύνηθες πλέον είναι και η σύνδεση φορητού υπολογιστή ή εξειδικευμένο διαγνωστικού εξοπλισμού για την διάγνωση μιας δυσλειτουργίας.

Αν και οι κωδικού διαφέρουν από κατασκευαστή θα προσπαθήσουμε να ομαδοποιήσουμε τη διάγνωση και την αποκατάσταση συνήθων δυσλειτουργιών.

 

 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ

Πριν  την εξειδικευμένη διαδικασία διάγνωσης/αποκατάστασης, πρέπει πάντα να ελέγχονται ταεξής:

 1. Υπάρχει κανονική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (1-3 φασεις, τάση , συχνότητα)
 2. Υπάρχει πετρέλαιο στη δεξαμενή σε ΕΠΑΡΚΗ ποσότητα.
 3. Τα όργανα ελέγχου (θερμοστάτης, υδροστάτης, χρονοδιακόπτης) είναι σωστά ρυθμισμένα. (Δεν είναι σπάνιο, να έχει σταματήσει η εγκατάσταση λόγω χρονοπρογράμματος και ο χρήστης να το θεωρεί βλάβη).

 

 1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σε μία βλάβη ηλεκτρονικά ελεγχόμενου καυστήρα πετρελαίου, είναι να  διακόψουμε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, για 20 λεπτά τουλάχιστον. Το διάστημα αυτό είναι απαραίτητο ώστε να αποφορτιστούν πλήρως τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Στη συνέχεια επαναφέρουμε την παροχή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος και περιμένουμε 5 λεπτά, ώστε η ηλεκτρονική διαχείριση να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για την έναυση.

Εάν η δυσλειτουργία εξακολουθεί, αναζητούμε την αιτία μέσω του κωδικού βλάβης στο ΣΩΣΤΟ (με πλήρη αντιστοιχία προς το serial numberτου προιόντος) εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την αποκατάσταση. Στην περίπτωση που ένας κωδικός βλάβης αντιστοιχεί σε περισσότερες  από μία αιτίες, συνεχίζουμε τη διάγνωση από την ευκολότερη προς τη δυσκολότερη αιτία. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου αποκατάστασης, επανελέγχουμε τη λειτουργία του καυστήρα. Εφόσον το πρόβλημα δεν έχει αποκατασταθεί, συνεχίζουμε  στον επόμενο αίτιο.

Στις περιπτώσεις που η αυτοδιάγνωση δεν είναι αποτελεσματική ακολουθούμε τις ακόλουθες οδηγίες:

 

 1. Δεν γίνεται ανάφλεξη ή γίνεται αλλά δεν υπάρχει ομαλή εξέλιξη της.

Λάθος ρύθμιση πίεσης αντλίας πετρελαίου.

Βουλωμένο φίλτρο πετρελαίου, εξωτερικό, αντλίας πετρελαίου, μπέκ.

Λάθος ρύθμιση απόστασης ή θέσης ηλεκτροδίων ή ράγισμα μόνωσης ηλεκτροδίων.,

Κατεστραμένος μετασχηματιστής υψηλής τάσης ή/και καλωδίωση καυστήρα.

Λάθος ρύθμιση τάμπερ αέρα.

Κατεστραμμένος εγκέφαλος (ηλεκτρονικό).

Μπλοκαρισμένος ανεμιστήρας.

Κακός ελκυσμός καπνοδόχου, μεγάλη αντίθλιψη λέβητα για τον συγκεκριμένο καυστήρα.

Ελαττωματική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αντλίας πετρελαίου.

Αέρας στο κύκλωμα τροφοδοσίας πετρελαίου.

 

 1. Ο καυστήρας λειτουργία και ξαφνικά σταματάει:

Ελαττωματικό φωτοκύτταρο (ματάκι).

Λερωμένο φωτοκύτταρο.

Βλάβη στον εγκέφαλο (ηλεκτρονικό).

 

 1. Δεν ξεκινά ο ηλεκτρικός κινητήρας:

Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος από το ηλεκτρονικό προς τον κινητήρα.

Ενεργοποιείται το θερμικό προστασίας στους τριφασικούς καυστήρες.

Καμένος πυκνωτής.

Μπλοκαρισμένος ανεμιστήρας ή αντλία πετρελαίου.

 

 1. Εμφανίζεται μαύρος καπνός κατά την καύση.

Βουλωμένος λέβητας ή καμινάδα ή κακός ελκυσμός.

Δεν υπάρχει σωστή ρύθμιση αέρα (λίγος αέρας).

Υπάρχει πτώση τάσης ρεύματος.

Έχει χαλαρώσει η φτερωτή πάνω στον άξονα τουηλεκτρικού κινητήρα.

Βρόμικη φτερωτή.

Ελαττωματικό μπεκ.

Παγωμένο  πετρέλαιο – δημιουργία κρυστάλλων παραφίνης.

Κακή ρύθμιση πίεσης αντλίας.

Μεγάλο μπεκ.

Φραγμός στην είσοδο αέρα.

 

 1. Έκρηξη στην αρχή της καύσης:

Ανεπαρκής σπινθήρας.

Αναθυμιάσεις πετρελαίου μέσα στον λέβητα.

Το μπεκ είναι πολύ μπροστά.

Ελαττωματικό μπεκ.

Διαρροή πετρελαίου μεταξύ μπεκ και σωλήνα πετρελαίου.

Μεγάλη αντίθλιψη λέβητα ή κακός ελκυσμός.

 

 1. Υπάρχουν σπίθες γύρω από τη φλόγα:

Χαμηλή πίεση πετρελαίου.

Ελαττωματικό μπεκ.

Ελαττωματικός φλογοσωλήνας.

Παγωμένο πετρέλαιο.

Περίσσεια  αέρας.

 

 1. Η φλόγα παρεκκλίνει δεξιά ή αριστερά:

Ελλατωματικό ή βρόμικο μπεκ.

Βρόμικος διασκορπιστήρας.

Λάθος ρύθμιση θέσης διασκορπιστήρα.

Κατεστραμμένος διασκορπιστήρας.

Μπεκ με μικρή γωνία ψεκασμού.

Χαμηλή πίεση αντλίας πετρελαίου.

Μικρή παροχή αέρα.

 

 1. Μεγάλη θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων και χαμηλή περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα co2:

Περίσσεια αέρα.

Στερεά κατάλοιπα αιθάλης στον λέβητα.

Υψηλή πίεση καυσίμου.

Μεγάλο μπεκ σε σχέση με την ισχύ του λέβητα.

Κατεστραμμένοι ή ανύπαρκτοι μειωτήρων (στροβιλιστές) στον λέβητα.

 

 1. Χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων:

Μικρό μπεκ.,

Χαμηλή πίεση πετρελαίου.

Εισροή αέρα στον λέβητα ή στην καμινάδα.

 

 1. Η πίεση της αντλίας πετρελαίου δεν είναι σταθερή:

Βρόμικο φίλτρο αντλίας ή φίλτρο πετρελαίου.

Βρόμικο μπεκ.

Ελαττωματικό κόμπλερ αντλίας.

Ελαττωματική ή βρόμικη βάνα πετρελαίου.

Βουλωμένος σωλήνας επιστροφής πετρελαίου.

 

 1. Σταγόνες πετρελαίου ή κάρβουνο στον φλογοσωλήνα ή στον διασκορπιστήρα:

Χαμηλή πίεση αντλίας πετρελαίου.

Βουλωμένο φίλτρα πετρελαίου.

Λάθος απόσταση μπεκ-διασκορπιστήρα.

Διαρροή πετρελαίου μεταξύ μπεκ και σωλήνα πετρελαίου.

Βρόμικο μπεκ.

Αέρας στον σωλήνα του καυστήρα.

Λανθασμένη επιλογή μπεκ.

 

 1. Ο κινητήρας λειτουργεί, η αντλία όχι:

Φθαρμένο ή σπασμένο κόμπλερ.

 

 1. Λευκός καπνός στα καυσαέρια:

Πιθανή διαρροή νερού εντός του λέβητα.

 

 

Εγγραφή
Notify of
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
24ωρη Εξυπηρέτηση

Μπορούμε να σας προσφέρουμε μια εξειδικευμένη 24ωρη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης διαθέσιμη για εσάς 365 ημέρες το χρόνο για όλες τις ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού. Είμαστε εδώ όταν χρειάζεστε να εξυπηρετήσουμε