InCliMaTe.gr • Indoor Climate Management | Θέρμανση • Κλιματισμός • Ηλιακά Συστήματα | Μελέτη • Επίβλεψη • Εγκατάσταση • Συντήρηση

24/7 Υποστήριξη

Άμεση Ανταπόκριση

Μελέτη - Επίβλεψη

Ενεργειακών Έργων

Καλέστε τώρα 694 468 9736

Τεχνική Συμβουλευτική Υποστήριξη

Προετοιμασία για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ κατ’ οίκον 3, εν μέσω καραντίνας

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» και προετοιμαζόμαστε ώστε να είμαστε έτοιμοι για νέο
πρόγραμμα επιδότησης ενεργειακής αναβάθμισης ΕΞ’ ΟΙΚΟΝΟΜΩ κατ’ οίκον 3. Το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδιώκει να είναι έτοιμο το φθινόπωρο για
το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Το πρόγραμμα θα έχει ενισχυμένη
χρηματοδότηση, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ενεργειακή αναβάθμιση 60.000
κατοικιών κατά έτος μέχρι το 2030.

Στόχος του προγράμματος είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του
προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας για τις κατοικίες, αλλά και επανεκκίνηση της
απασχόλησης που σχετίζεται με την οικοδομή, καθώς η υλοποίησή του εξυπηρετεί
πολλαπλούς στόχους: μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια των
λογαριασμών ρεύματος, αερίου και του πετρελαίου, που πληρώνουν οι καταναλωτές,
περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενίσχυση της οικοδομής, αύξηση
της απασχόλησης κ.α.

Η εφαρμογή του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος θα συνδυαστεί με φορολογικά
κίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που θα υλοποιούν έργα ενεργειακής
αναβάθμισης, ώστε να υπάρξει πολλαπλασιαστικό όφελος για τους ιδιοκτήτες και την
οικονομία.

Μπορούμε να προετοιμαστούμε για την ένταξη στην επιδότηση από το σπίτι ή το
γραφείο μας δρομολογώντας τις ακόλουθες εργασίες:

1ον Υποβάλλουμε έγκαιρα τη φορολογική δήλωση.

2ον Δηλώνουμε και τακτοποιούμε τυχόν αυθαίρετες κατασκευές.

3ον Διορθώνουμε τα τετραγωνικά μέτρα στον Δήμο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
ώστε να ταυτίζεται με αυτά που δηλώνουμε στο Ε9.

4ον Ελέγχουμε τη διεύθυνση του ακινήτου, ώστε να είναι ίδια σε όλα τα
δικαιολογητικά (π.χ. Ε9, ΔΕΗ, έντυπο της οικοδομικής άδειας). Ειδικότερα πρέπει να
ελεγχού:

– Υπερβάσεις συντελεστή δόμησης, κάλυψης, πρόσθετους χώρους, αλλαγή χρήσης
χώρων, αλλαγές σε διαστάσεις και γενικά ό,τι έχει σχέση με την επιφάνεια.

– Κλείσιμο ημιυπαίθριων χώρων.

– Υπερβάσεις στον όγκο, στο ύψος.

– Αλλαγή όψεων σε σχέση με εγκεκριμένες.

– Κατασκευές στο δώμα.

– Ξεμπαζώματα που έχουν ως αποτέλεσμα τα υπόγειο να έχει μετατραπεί σε ισόγεια
κατοικία.

– Αλλαγή στα τετραγωνικά του διαμερίσματος

– Διαμερισμάτωση

– Κατασκευή αποθήκης

– Αλλαγή χρήσης (π.χ. αποθήκη που έγινε κατοικία).

– Κλείσιμο φωταγωγού.

–Αλλαγή στη θέση και στο μέγεθος των εξωτερικών ανοιγμάτων.

5ον Συγκεντρώνουμε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά:

– Δελτίο ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο
εξοικονόμηση κατ’ οίκον. Εναλλακτικά μπορείτε να προσκομίσετε το διαβατήριό
σας.

– Οικοδομική άδεια για το κτίριο που κάνετε αίτηση επιδότησης στο εξοικονόμηση κατ’
οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.

– Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).

– Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του ατόμου που
αιτείται την επιδότηση από το εξοικονόμηση κατ οίκον.

– Το τελευταίο αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του ατόμου που
κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.

– Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

– Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της
Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή
επαγγελματική στέγη.

– Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά
μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

 

Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης το πρόγραμμα επιδότησης
«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον 3», θα επιδοτεί τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

-Αντικατάσταση κουφωμάτων.

-Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

-Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του
δώματος/στέγης και της πιλοτής.

-Αναβάθμιση υφιστάμενου ή εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης.

-Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

 

Ειδικότερα στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις επιδοτούνται τα ακόλουθα:

✓ Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με
καινούριο σύστημα πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας
θερμότητας.

✓ Η εγκατάσταση/αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του
λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής.

✓ Ο,τι σχετίζεται με τη αυτοματοποίηση της εγκατάστασης π.χ. χρονοδιακόπτης,
ηλεκτροβάννα, κυκλοφορητής κλπ. καθώς και οι εργασίες για την αναβάθμιση της
παροχής για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

 

Αναφορικά με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού είναι
ένας αποτελεσματικός τρόπος χρήσης της άφθονης ηλιοφάνειας που υπάρχει στην
Ελλάδα και για αυτό το λόγο και επιδοτείται από το πρόγραμμα. Ανάλογα με την
περιοχή, την κατεύθυνση των ηλιακών πάνελ, τη χρήση ζεστού νερού και φυσικά την
απόδοση του ηλιακού, ένας ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να καλύψει έως το 90% των
ετήσιων αναγκών σε ζεστό νερό ενός νοικοκυριού.

Εγγραφή
Notify of
guest
1 Σχόλιο
Inline Feedbacks
View all comments
InCliMa
3 χρόνια πριν

Δημοσιεύθηκε το προσχέδιο. Η καταχώρηση θα γίνεται ανά περιφέρειες σε διαφορετικές ημερομηνίες ώστε να μην δυσλειτουργεί η πλατφόρμα.

24ωρη Εξυπηρέτηση

Μπορούμε να σας προσφέρουμε μια εξειδικευμένη 24ωρη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης διαθέσιμη για εσάς 365 ημέρες το χρόνο για όλες τις ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού. Είμαστε εδώ όταν χρειάζεστε να εξυπηρετήσουμε